20% KORTIG GEBRUIK DE COUPON WELKOM

GEDRAGSCODE

DOEL

De Raad van Bestuur (de "Raad") van DS Healthcare Group Inc. (de "Vennootschap") heeft de volgende Code van Bedrijfsvoering en Ethische normen (de "Code") aangenomen voor alle bestuurders, agenten en werknemers van de Vennootschap. Deze Code is bedoeld om al deze partijen te focussen op gebieden van ethische risico's, om richtlijnen te geven aan bestuurders en agenten om hen te helpen ethische kwesties te erkennen en aan te pakken, om mechanismen te bieden om onethisch gedrag te melden en een cultuur van eerlijkheid en verantwoordingsplicht te helpen bevorderen. Elke directeur, agent en werknemer moet zich houden aan de letter en de geest van deze Code.

Geen enkele code of beleid kan anticiperen op elke situatie die zich kan voordoen. Deze Code is dan ook bedoeld als leidraad voor bestuurders, agenten en medewerkers. Bestuurders, agenten en werknemers worden aangemoedigd om vragen over bijzondere omstandigheden die betrekking kunnen hebben op een of meer van de bepalingen van deze Code onder de aandacht te brengen van de Raad van Bestuur, die op passende wijze overleg kan plegen met interne of externe juridische adviseurs.

 

INLEIDING

Van elke directeur, agent en werknemer wordt verwacht dat zij zich houden aan een hoge standaard van ethisch gedrag. De goede naam van een bedrijf hangt af van de manier waarop het zaken doet en de manier waarop het publiek dat gedrag waarneemt. Onethische handelingen, of de schijn van onethische handelingen, zijn niet aanvaardbaar. Van bestuurders, agenten en medewerkers wordt verwacht dat zij zich bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheden laten leiden door de volgende beginselen:

Loyaliteit. Geen enkele directeur, agent of werknemer mag onderworpen zijn, of lijken te zijn, aan invloeden, belangen of relaties die in strijd zijn met de beste belangen van de Vennootschap.

Naleving van de toepasselijke wetgeving. Van de Vennootschap, haar bestuurders, agenten en werknemers wordt verwacht dat zij zich houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de activiteiten van de Vennootschap.
Naleving van de ethische normen. Bij de uitvoering van hun taken moet elke directeur, agent en werknemer zich houden aan hoge ethische normen. Deze omvatten eerlijkheid en billijkheid.

UW MANDJE